Σελίδες

Τρίτη 12 Μαρτίου 2013

ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ


Κατετέθη στο ΣτΕ, τη Δευτέρα 11 Μαρτίου νέα προσφυγή κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης  υπ’ αριθμ. 225/7.1.2013  (ΦΕΚ Β 15/10.1.2013) , ενώ η πρώτη δικάζεται στις 5-4-2013
Με την προσβαλλόμενη μεταβιβάζονται στο ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα επιφάνειας και το 30% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής, των εκτάσεων και εγκαταστάσεων του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, της μαρίνας Ελληνικού και του  Αθλητικού Κέντρου Αγίου Κοσμά Αττικής (Ε.Α.Κ.Ν).

ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ι. Η προσβαλλόμενη αντίκειται στο άρθρο 42 του ν.3943/2011, (ΦΕΚ Α 66) και το  άρθρο 7 του ν.4062 /2012 (ΦΕΚ Α 70) ) οι οποίοι προβλέπουν  « για τη μετάθεση της κυριότητας ολόκληρου ή μέρους του ακινήτου …. στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. απαιτείται τυπικός νόμος».
 ΙΙ. ΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΑ, ΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
Τα τμήματα των επίδικων εκτάσεων τα οποία είναι κοινόχρηστα δηλ ο αιγιαλός 3.250μ, η παραλία, η χερσαία ζώνη της μαρίνας εμβαδού 529.792,60 τ.μ. ,τα δημόσια δάση και δημόσιες δασικές εκτάσεις υπάγονται στη δημόσια περιουσία του κράτους-δημόσια κτήση (domain public), η οποία είναι αναπαλλοτρίωτη
Η ιδιαίτερη προστασία της δημόσιας περιουσίας και το βασικά αναπαλλοτρίωτο αυτής πρέπει να θεωρηθεί ότι προκύπτει ερμηνευτικά από το συνδυασμό των ακόλουθων συνταγματικών ρυθμίσεων και αρχών.
α) Από την αρχή της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.1 Συντ
β)  Από την πρόσφατα εισαχθείσα ρητώς αρχή του κοινωνικού κράτους κατά το άρθρο 25 παρ,1 εδ. α΄Συντ.
γ) εν τέλει όμως,και από την ίδια την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας ως βάσης του δημοκρατικού πολιτεύματος (άρθρο1 παρ.2 Σ.)
ΙΙΙ. Η προσβαλλομένη  πράξη και οι εξουσιοδοτικοί αυτής νόμοι παραβιάζουν το συνταγματικό δικαίωμά μας στο  φυσικό περιβάλλον ( άρθρο 24 παρ. 1Σ).
ΙV. Παράβαση  από την προσβαλλομένη και τις εξουσιοδοτικές αυτής διατάξεις των συνταγματικών επιταγών των άρθρων 1 παρ. 2,  24 παρ.1 και 25 παρ.2 Σ.
V.ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Την Προσβαλλόμενη δεν υπογράφει ο Υπουργός Πολιτισμού παρόλο πού στην μεταβιβαζόμενη έκταση υπάρχουν πολύ σημαντικοί Αρχαιολογικοί χώροι χαρακτηρισμένοι ή μη.
VΙ .Η προσβαλλόμενη αντίκειται στο άρθρο 7, παρ 1 του ν 3028/2002 (ΦΕΚ Α 153), εκτελεστικού νόμου του άρθρου 18 παρ 1 του Συντάγματος.
VIII. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  (παραβίαση του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985)
IX. ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 43, ΠΑΡ 2 ΕΔ. β  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (αντισυνταγματική εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικής πράξης αντί κανονιστικού προεδρικού διατάγματος)VIΙ Η προσβαλλόμενη αντίκειται στο άρθρο 7, παρ 2 του ν 3028/2002 (ΦΕΚ Α 153), εκτελεστικού νόμου του άρθρου 18 παρ 1 του Συντάγματος.
Με την προσβαλλόμενη μεταβιβάζεται στο ΤΑΙΠΕΔ κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ποσοστό 30% εξ αδιαιρέτου μεταξύ άλλων και της Κωλιάδας άκρας του Αγ. Κοσμά χαρακτηρισμένου αρχαιολογικού χώρου (ΦΕΚ 265/Β/1957 )  και για το λόγο αυτό αντίκειται  στο άρθρο 7, παρ 1  του ν 3028/2002 (ΦΕΚ Α 153) , εκτελεστικού νόμου του άρθρου18 παρ 1 του Συντάγματος,  ο οποίος επιτάσσει ότι «Τα αρχαία ακίνητα μνημεία που χρονολογούνται έως και το 1453 ανήκουν στο Δημόσιο κατά κυριότητα και νομή και είναι πράγματα εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας»

VIΙ Η προσβαλλόμενη αντίκειται στο άρθρο 7, παρ 2 του ν 3028/2002 (ΦΕΚ Α 153), εκτελεστικού νόμου του άρθρου 18 παρ 1 του Συντάγματος.
Ακόμη με την προσβαλλόμενη μεταβιβάζεται στο ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα επιφανείας μεταξύ άλλων και των ανασκαφέντων χώρων και των αποκαλυφθέντων αρχαιολογικών ευρημάτων της επίδικης έκτασης.
Στην αιτιολογική έκθεση του ν 3986/2011( ΦΕΚ  Α ) όσον αφορά το θεσμό της επιφάνειας (άρθρα 18-26) αναφέρεται ότι «Η επιφάνεια είναι, όπως προκύπτει από τον ίδιο τον όρο, το εμπράγματο δικαίωμα που παρέχει στο δικαιούχο χωριστή κυριότητα (με μέγιστη όμως εκ του νόμου χρονική διάρκεια) επί των κτισμάτων που υπάρχουν ή θα κατασκευασθούν. Τέτοια κτίσματα μπορεί να είναι οποιασδήποτε φύσης οικοδόμημα ή εγκατάσταση, π.χ. κτίριο, δεξαμενή, υπόστεγο, πάρκινγκ, γέφυρα, σήραγγα, μνημείο,….»
Επομένως η προσβαλλομένη αντίκειται  στο άρθρο 7, παρ 2  του ν 3028/2002 (ΦΕΚ Α 153) , εκτελεστικού νόμου του άρθρου18 παρ1 του Συντάγματος  ο οποίος επιτάσσει ότι «Τα ακίνητα αρχαία που αποκαλύφθηκαν ή αποκαλύπτονται κατά την εκτέλεση ανασκαφών ή άλλης αρχαιολογικής έρευνας ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο  είναι εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας»
VIII. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  (παραβίαση του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985)
IX. ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 43, ΠΑΡ 2 ΕΔ. β  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (αντισυνταγματική εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικής πράξης αντί κανονιστικού προεδρικού διατάγματος)
VIII. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  (παραβίαση του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985)
IX. ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 43, ΠΑΡ 2 ΕΔ. β  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (αντισυνταγματική εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικής πράξης αντί κανονιστικού προεδρικού διατάγματος)
VΙ .Η προσβαλλόμενη αντίκειται στο άρθρο 7, παρ 1 του ν 3028/2002 (ΦΕΚ Α 153), εκτελεστικού νόμου του άρθρου 18 παρ 1 του Συντάγματος.
VIII. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  (παραβίαση του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985)
IX. ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 43, ΠΑΡ 2 ΕΔ. β  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (αντισυνταγματική εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικής πράξης αντί κανονιστικού προεδρικού διατάγματος)1 σχόλιο:

 1. Η γνωμοδότηση του ΣτΕ θεωρεί ότι στην έκταση των 5.500 στρεμμάτων μπορεί να χωροθετηθεί μόνον μητροπολιτικό πάρκο και εγκαταστάσεις αεροδρομίου, για το οποίο μάλιστα αναφέρει ότι δεν καταργήθηκε, αλλά απλώς έπαψε να λειτουργεί!
  Το συνταγματικό δικαστήριο επιβεβαιώνει ότι με βάση τη σύμβαση του 1995 «ο χώρος του αερολιμένα προορίζεται κυρίως για τη δημιουργία μητροπολιτικής ζώνης πρασίνου», προβλέπει όμως να παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας του Ελληνικού, πιθανότατα ως «όπλο» στα χέρια της κυβέρνησης για την επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης για το «Ελ. Βενιζέλος».
  Με την υπ’ αριθμ. 1938/2010 απόφαση του Δ’ τμήματος του ΣτΕ, ακυρώθηκε ως εσφαλμένη η απόφαση του Φεβρουαρίου του 2008 του τότε υπουργού Μεταφορών, σύμφωνα με την οποία καταργήθηκε και τυπικά ο Κρατικός Αερολιμένας Αθηνών, που είχε πάψει να λειτουργεί στο Ελληνικό από τον Μάρτιο του 2001 οπότε εγκαινιάστηκε το «Ελ. Βενιζέλος» στα Σπάτα.
  Περισσότερα στο λινκ:
  http://www.politis-gr.com/?p=15854
  ΚΑΙ ΕΡΩΤΩ: ΠΩς ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΑΝ ΣΧΟΛΙΑΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ .
  ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΑΜΑΡΧΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕΝ ΕΙΧΑΤΕ ΚΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΠΩς ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ !!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή