Σελίδες

Τρίτη 8 Απριλίου 2014

Σοβαρά προβλήματα νομιμότητας από την επίσπευση της υπογραφής παραχώρησης του Ελληνικού

Το ΤΑΙΠΕΔ επιχειρεί να υπογράψει άρον άρον τη σύμβαση παραχώρησης του Ελληνικού στην Lamda Development, με 5-6 αναβλητικές αιρέσεις υπέρ του παραχωρησιούχου , παραβιάζοντας κατάφωρα το Δημόσιο Συμφέρον , καθώς η μη υλοποίηση των αναβλητικών αιρέσεων μπορεί να σημαίνει πρόσθετα βάρη στο Δημόσιο από αποζημιώσεις στην Lamda Development .

Συγκεκριμένα στην Συνέντευξη Τύπου της 3-4-2014 το ΤΑΙΠΕΔ παρουσίασε τα «βήματα μέχρι το οικονομικό κλείσιμο της σύμβασης»
Μετά την ανακήρυξη του προτιμώμενου επενδυτή ακολουθεί ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η υπογραφή της σύμβασης, η οποία παραμένει μέχρι σήμερα επτασφράγιστο μυστικό, και όσα γνωρίζουμε προέρχεται από επιλεκτικές διαρροές. Η σύμβαση τελεί υπό 5-6 αναβλητικές αιρέσεις , οι οποίες πρέπει να έχουν ικανοποιηθεί το αργότερο σε δύο χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης.
. Με βάση τη σύμβαση που θα υπογραφεί, πρέπει εντός 2 ετών
-να έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) το MasterPlan,
-να έχει εγκριθεί η σύμβαση από τη Βουλή,
-να έχουν εκδοθεί οι σχετικές πολεοδομικές και άλλες άδειες,
-να έχει συμφωνηθεί η άδεια καζίνο
- κ. λ .π. μη γνωστά ακόμη
Το μόνο όφελος για το Δημόσιο από την πρόωρη υπογραφή της Σύμβασης θα είναι μία εγγυητική επιστολή 30 εκ ευρώ .
Εάν μέσα σε δύο χρόνια δεν έχουν ικανοποιηθεί τα παραπάνω το σχήμα υπό τη LamdaHYPERLINK "http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=229" HYPERLINK "http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=229"DevelopmenHYPERLINK "http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=229"t μπορεί να αποχωρήσει χωρίς κόστος (παίρνοντας πίσω την εγγύηση των 30.000.000 ευρώ) ενώ θαυμάσια μπορεί να διεκδικήσει με αγωγές διαφυγόντα κέρδη κατά τις επιθυμίες του.
Α) Επιχειρούν να φέρουν προ τετελεσμένου το ΣτΕ και να προκαταλάβουν την απόφαση του
Ενώ σε όλες τις άλλες ιδιωτικοποιήσεις η έγκριση του ΕΣΧΑΔΑ (Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων ) προηγείται της υπογραφής της σύμβασης, εδώ τίθεται ως αναβλητική αίρεση υπέρ του αναδόχου στην ήδη υπογεγραμμένη σύμβαση.
Σημειωτέον το ΕΣΧΑΔΑ περιέχει το MasterPlan, του αναδόχου και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και εγκρίνεται με Προεδρικό Διάταγμα, μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΣτΕ . Δεδομένου ότι κατά την ψήφιση του ν4062/2012 για το Ελληνικό , βάσει του οποίου θα συνταχθεί το MasterPlan,, η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής διαπίστωσε ότι ο νόμος είναι σε πολλά σημεία αντισυνταγματικός. Τι θα γίνει εάν ομοίως το ΣτΕ κρίνει αντισυνταγματικό το MasterPlan, του παραχωρησιούχου. Εάν δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση το δημόσιο δεν έχει καμμία συνέπεια, με υπογεγραμμένη όμως σύμβαση θα υποχρεωθεί να καταβάλει την αιτούμενη αποζημίωση στήν Lamda Development.
Β) Αντιδημοκρατική η ψήφιση από τη Βουλή υπογεγραμμένης ήδη σύμβασης.
Για μια ακόμη φορά η Βουλή υποτιμάται και τίθεται προ εκβιασμού.Τι νόημα έχει η ψήφιση από τη Βουλή μίας σύμβασης εκ των υστέρων, όταν οι βουλευτές γνωρίζουν ότι τυχόν καταψήφιση της σύμβασης συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση για το Δημόσιο
Γ) Πρωτοφανής όρος η έγκριση των σχετικών πολεοδομικών και άλλων αδειών.
Και τι θα συμβεί εάν οι αιτούμενες άδειες είναι παράνομες ή ανεπαρκώς αιτιολογημένες . θα αναγκάσουμε τους δημόσιους υπαλλήλους να παρανομήσουν ή να κάνουν τα στραβά μάτια
Δ) Παράνομος ο όρος να έχει να έχει συμφωνηθεί η άδεια καζίνο
Η άδεια Καζίνο δεν περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του Διαγωνισμού . Είναι κωμικό από τη μια να λένε ότι θα προκηρυχθεί ξεχωριστός διαγωνισμός για την άδεια Καζίνο και από την άλλη η άδεια Καζίνο να τίθεται ως αναβλητική αίρεση στη σύμβαση παραχώρησης του Ελληνικού
Ε) Κύριος οίδε τι περιλαμβάνουν αυτά τα κλπ

Τέλος δεν διευκρινίζουν τι σημαίνει για το ΤΑΙΠΕΔ η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Σημειωτέον στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα περιλαμβάνεται η διάταξη , «τον προσυμβατικό έλεγχο τηςπαραγράφου 4 του άρθρου 9 υποκαθιστά, σε σχέση με όλες τις προβλέψειςτης παρ. 4, η γνώμη Συμβούλου ή Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή σε περίπτωση κωλύματός του από τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο, και παρίσταται στις σχετικές συνεδριάσεις του συμβουλίου εμπειρογνωμόνων και του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου.»

Προκύπτει το εύλογο ερώτημα θα γίνει προσυμβατικός έλεγχος και γνωμοδότηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο ή θα περιοριστούν στη γνώμη Συμβούλου ή Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου., σύμφωνα με τον καινούριο νόμο
Επισημαίνουμε ότι η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής απεφάνθη σχετικά με την παραπάνω διάταξη του πολυνομοσχεδίου, ότι αντίκειται στην παρ. 1 του άρθρου 98 του Συντάγματος (Σελ 8-9)
«Περαιτέρω, σημειώνεται ότι στην παρ. 1 του άρθρου 98 του Συντάγματος ορίζεται ότι «στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως: α. (…). β. Ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή, όπως νόμος ορίζει».
«Εξ άλλου, με το άρθρο 35 του ν. 4129/2013 κωδικοποιήθηκαν διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν στον κατοχυρωμένο συνταγματικό έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων ιδιαίτερης αξίας που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο. Έτσι, με την παρ. 1 του άρθρου 35 του εν λόγω νόμου, η οποία αντικατέστησε, ιδίως, την παρ. 7 του άρθρο 19 του π.δ. 774/1980, ορίζεται ότι οι συμβάσεις εκτέλεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, που συνάπτονται από το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ. και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς και έχουν προϋπολογιζόμενη δαπάνη που υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ, υπόκεινται, πριν από τη σύναψή τους, σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος διενεργείται από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»

Μετά τα παραπάνω καλούμε το ΤΑΙΠΕΔ:
  1. Να μην προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης πριν εγκριθούν νόμιμα οι αναβλητικές αιρέσεις και χωρίς να έχει γίνει κανονικός προσυμβατικός έλεγχος και γνωμοδότηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο
  2. Να δώσει στη δημοσιότητα την σύμβαση που πρόκειται να υπογράψει με την Lamda Development
  3. Nα δώσει στην δημοσιότητα την αποτίμηση της αξίας του «Ανεξάρτητου Οίκου» για την έκταση του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και της παραλίας του Αγίου Κοσμά , η οποία σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέρχονταν στο εξευτελιστικό ποσό των 560.000.000 ευρώ.
  4. Να δώσει στη δημοσιότητα τις εκθέσεις των Χρηματοοικονομικών Συμβούλων και του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και των προβλεπόμενων αμοιβών όλων όσων εμπλέκονται σ’ αυτή την διαδικασία.

Σε αντίθετη περίπτωση θα ασκήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα , κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς στον Εισαγγελέα, προσφυγή στο ΣτΕ κλπ.

Μέλη της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Χρήστος Κορτζίδης, Δήμαρχος Ελληνικού- Αργυρούπολης
Μαριλένα Ιατρίδου
Πάνος Τότσικας
Ελένη Πορτάλιου
Σπύρος Κίνιας
Λένα Δουκίδου

Νατάσα Τσιρώνη  

2 σχόλια:

  1. Δεν αφήνετε τις ηλιθιότητες λέω γω..

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Πάλι στο ΣτΕ θα προσφύγετε? Και αν το ΣτΕ αποφανθεί υπέρ της επένδυσης τι θα κάνετε? Το συμφέρον όλων μας είναι να προχωρήσει το project. Τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού.

    ΑπάντησηΔιαγραφή